Bekijk onze mijlpalen hier

1.

Februari 2014: De zaadjes van Vzw Mamafrika werden onbewust gepland tijdens de 3 maanden internationalisering in Gambia, in het kader van een laatstejaars stage Verloskamer via de Erasmus Hogeschool Jette.

Bekijk het album "Internationalisering 2014".

2.

Februari 2015: Terugkeer Sabrina: Een maand vrijwilligerswerk op de verloskamer van het Gunjur Health Center. Dit maal als gediplomeerde Vroedkundige.

3.

Oktober 2018: Het opzet en de visie werd uitgepuzzeld over de nieuwe droom om een wettelijke vereniging zonder winstoogmerk op te richten ten goede van Moeders en Kinderen in Afrika.

4.

Januari 2019: Twee vrijwilligers reisden naar Gambia voor vrijwilligerswerk in het Gunjur Health Center. Zij bedeelden ingezamelde babylinnen: élke kersverse moeder en baby kreeg een setje! Bekijk het album "Projectreis 2019".

Ook werden de eerste statuten opgesteld met ons lokale team. Bekijk het album "International collaboration 2019".

5.

Juli 2019: Stichtingsvergadering.

Hierna werden we de feitelijke vereniging zonder winstoogmerk Mamafrika.

6.

Op 1 september 2019 organiseerden we ons aller eerste evenement: De Hakuna Ma-Carwash bij Garage Heuten, met een opbrengst van € 565,67. Bekijk het album "Hakuna MaCarwash 1/9/19"

Op 4 september 2019 registreerden we ons bij de griffie van de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en kregen we rechtspersoonlijkheid als wettelijke VZW !

Op 12 september 2019 registreerden we onze vzw bij de Koning Boudewijnstichting !

7.

Januari 2020: Woensdag 29/01 vertok onze eerste lading ingezamelde hulpgoederen per boot richting Gambia. Bekijk het album "Hulpgoederen 2020".

8.

Maart 2020: Projectreis Gambia

-Vrijwilligerswerk in Gunjur Health Center. Bekijk het album "Projectreis 2020".

-Verdeling ingezamelde hulpgoederen over Siffoe HC en Gunjur HC

-Vroegtijdige terugkeer o.w.v. wereldwijde Covid-19 epidemie (uitstel geplande projecten)

8.

Planning voor het voorjaar 2021: zie Project 2021

Maatschappelijke zetel: Laaglandweg 83/6, 2610 Antwerpen
+32 495 786 252
stichtingmamafrika@outlook.com
BTW BE0733.688.895
Project rekening: BE44 3631 9222 5445 - vzw Mamafrika