Project 2021: Renovatie en uitbreiding verloskamer Gunjur H/C

Helaas viel onze projectreis van 2020 in het water, en moesten we de reis eerder beëindigen dan gepland door de wereldwijde Covid-19 epidemie. Hierdoor zijn vele plannen niet door gegaan.

Vóór dat deze reis beëindigd werd, hebben we wel uitgebreid samengezeten met het senior personeel van het Gunjur H/C en bespraken we  opnieuw waar de hoogste noden liggen. De nood blijft aanwezig om eerder afgesproken verbeteringen te realiseren, maar praktisch gezien kunnen we dit beter opnemen in 1 groot project renovatieproject:

  1. Blijkt dat, door het groeiende bevolkingsaantal in Gunjur en kleine dorpjes rondom heen, dat we best de verloskamer volledig renoveren en vergroten. De oude postnatale unit en de oude verloskamer zullen één moeten worden om voldoende verlosbedden voor het aanbod patiënten te kunnen creëren. 

  2. Hierbij hoort een moderne reanimatietafel voor de pasgeborene met de minimum vereiste voorzieningen (suctie, zuurstof, warmtelamp). Dit is van essentieel belang in élke verloskamer.

  3. De open ramen die nu in beide ruimtes staan, zullen vervangen worden door gesloten ramen. Dit creëert meer mogelijkheid tot hygiëne.

  4. Een aparte wc in de verloskamer, voor de vrouwen in arbeid.

  5. Ingebouwde opbergkasten met sleutel.

  6. Zes verlosbedden.

  7. Vervanging oud onveilige stopcontact + plaatsing 4 veilige stopcontacten.

We geloven ten zeerste dat dit renovatieproject realistisch is en aansluit bij onze visie en doelen, nl. het ondersteunen en verbeteren van de moeder -en kind zorg. We creëren hiermee een veiligere omgeving voor hen.

De kostprijs voor dit renovatieproject bedraagt afgerond €1500.

  • Uw bijdrage, hoe klein ook, mag gestort worden op de projectrekening van vzw Mamafrika - BE44 3631 9222 5445.

  • Voor dit project te realiseren hebben we natuurlijk het fonds nodig, maar ook vrijwilligers die mee de renovatiewerken willen uitvoeren (niet enkel mensen die in de bouw werken mogen zich aanmelden). Vrijwilligers mogen zich aanmelden via het contactformulier.

Ruwe schets tekening 1: huidig grondplan

 

 

 

Ruwe schets tekening 2: toekomstig grondplan

Bekijk hieronder foto's van de huidige status van de verloskamer in het Gunjur Health Center.

Maatschappelijke zetel: Laaglandweg 83/6, 2610 Antwerpen
+32 495 786 252
stichtingmamafrika@outlook.com
BTW BE0733.688.895
Project rekening: BE44 3631 9222 5445 - vzw Mamafrika