Geplande Zuidprojecten binnen Gezondheidszorg

Renovatie en uitbreidingsproject verloskamer Gunjur H/C en Siffoe H/C (2021)

Helaas viel onze projectreis van 2020 in het water, en moesten we de reis eerder beëindigen dan gepland o.w.v. de wereldwijde Covid-19 epidemie. Hierdoor zijn vele plannen die hadden ter plaatse niet door kunnen doorgaan...

Vóór dat deze reis beëindigd werd, hebben we wel uitgebreid samengezeten met het Senior personeel van het Gunjur H/C & Siffoe H/C en bespraken we opnieuw waar de hoogste noden liggen. De nood blijft aanwezig om eerder afgesproken verbeteringen te realiseren, maar praktisch gezien kunnen we dit beter opnemen in een groot project renovatieproject:

  1. Blijkt dat, door het groeiende bevolkingsaantal in de provincie Kombo South, dat we best beide verloskamers volledig renoveren en vergroten. De oude postnatale unit en de oude verloskamer zullen één moeten worden om voldoende verlosbedden voor het aanbod patiënten te kunnen creëren. 

  2. Hierbij hoort een reanimatietafel voor de pasgeborene met de minimum vereiste voorzieningen (suctie, zuurstof, warmtelamp). Dit is van essentieel belang in élke verloskamer om vermijdbare neonatale en maternele sterftes te kunnen voorkomen (SDG 3.2, UN).

  3. De open ramen die nu in beide ruimtes staan, zullen vervangen worden door gesloten glazen schuiframen. Dit creëert meer mogelijkheid tot hygiëne.

  4. Een aparte cabin met wc in de verloskamer, voor de vrouwen in arbeid.

  5. Ingebouwde opbergkasten met sleutel.

  6. Meer capaciteit verlosbedden.

  7. Vervanging van de oude onveilige stopcontacten + plaatsing van nieuwe veilige stopcontacten.

We geloven ten zeerste dat deze renovatieprojecten realistisch zijn en aansluit bij onze visie en doel, nl. het ondersteunen en verbeteren van de moeder -en kind zorg (SDG 3 "Gezondheidszorg en Welzijn", UN). We creëren hiermee een veiligere omgeving voor moeder, kind en lokale hulpverlener en kunnen hierdoor vermijdbare sterftes voorkomen bij moeders en pasgeborenen. We zullen opleiding voorzien aan de lokale gezondheidsmedewerkers van deze centra om te kunnen werken met nieuwe installaties.

De geschatte kostprijs voor dit renovatieproject bedraagt rond de €1500 per verloskamer. 

Dit is inclusief: renovatiewerken, verloning lokaal bouwpersoneel/elektricien/loodgieter, verloning lokaal Mamafrika team, bruikleen werkmateriaal, aankoop (bouw)materiaal, aankoop ingebouwde kasten, aankoop opvangtafel,... .

  • Uw bijdrage, hoe klein ook, mag gestort worden op de projectrekening van vzw Mamafrika - BE44 3631 9222 5445

  • Voor dit project te realiseren hebben we natuurlijk het fonds nodig, maar ook vrijwilligers die mee de renovatiewerken willen uitvoeren (niet enkel mensen die in de bouw werken mogen zich aanmelden). Vrijwilligers mogen zich aanmelden via het contactformulier.

 

Wij hopen de eerste verloskamer renovatie (in Gunjur H/C) te kunnen uitvoeren in Maart 2021. Moesten we dit project toch in Maart 2021 niet kunnen starten, wordt dit uitgesteld. Uitstel is geen afstel. De tweede verloskamer renovatie (in Siffoe H/C) gebeurt hier vlak na.

Ruwe schets tekening 1: huidig grondplan VK Gunjur

 

 

 

Ruwe schets tekening 2: toekomstig grondplan VK Gunjur

Future project (4).JPG
Future project (2).JPG

Bekijk hieronder foto's van de huidige status van de verloskamer in het Gunjur Health Center.

Gunjur HC
Gunjur HC

Gate

press to zoom
Gunjur HC
Gunjur HC

Gate

press to zoom
Gunjur HC
Gunjur HC

press to zoom
Gunjur HC
Gunjur HC

Gate

press to zoom
1/10