Project 2021: Renovatie en uitbreiding verloskamer Gunjur H/C

Helaas viel onze projectreis van 2020 in het water, en moesten we de reis eerder beëindigen dan gepland owv de wereldwijde Covid-19 epidemie. Hierdoor zijn vele plannen die hadden ter plaatse niet door kunnen doorgaan...

Vóór dat deze reis beëindigd werd, hebben we wel uitgebreid samengezeten met het Senior personeel van het Gunjur H/C en bespraken we opnieuw waar de hoogste noden liggen. De nood blijft aanwezig om eerder afgesproken verbeteringen te realiseren, maar praktisch gezien kunnen we dit beter opnemen in 1 groot project renovatieproject:

  1. Blijkt dat, door het groeiende bevolkingsaantal in Gunjur en kleine dorpjes rondom heen, dat we best de verloskamer volledig renoveren en vergroten. De oude postnatale unit en de oude verloskamer zullen één moeten worden om voldoende verlosbedden voor het aanbod patiënten te kunnen creëren. 

  2. Hierbij hoort een moderne reanimatietafel voor de pasgeborene met de minimum vereiste voorzieningen (suctie, zuurstof, warmtelamp). Dit is van essentieel belang in élke verloskamer.

  3. De open ramen die nu in beide ruimtes staan, zullen vervangen worden door gesloten ramen. Dit creëert meer mogelijkheid tot hygiëne.

  4. Een aparte wc in de verloskamer, voor de vrouwen in arbeid.

  5. Ingebouwde opbergkasten met sleutel.

  6. Zes verlosbedden.

  7. Vervanging oud onveilige stopcontact + plaatsing 4 veilige stopcontacten.

We geloven ten zeerste dat dit renovatieproject realistisch is en aansluit bij onze visie en doel, nl. het ondersteunen en verbeteren van de moeder -en kind zorg (SDG Gezondheidszorg en Welzijn, UN 2015). We creëren hiermee een veiligere omgeving voor moeder, kind en lokale hulpverlener.

De geschatte kostprijs voor dit renovatieproject bedraagt rond de €1500. Dit is inclusief: renovatiewerken, verloning lokaal bouwpersoneel/elektriciteit/loodgieter, verloning lokaal coördinatiepersoneel, bruikleen werkmateriaal, aankoop bouwmateriaal, aankoop ingebouwde kasten, ... .

  • Uw bijdrage, hoe klein ook, mag gestort worden op de projectrekening van vzw Mamafrika - BE44 3631 9222 5445

  • Voor dit project te realiseren hebben we natuurlijk het fonds nodig, maar ook vrijwilligers die mee de renovatiewerken willen uitvoeren (niet enkel mensen die in de bouw werken mogen zich aanmelden). Vrijwilligers mogen zich aanmelden via het contactformulier.

 

Wij hopen dit project te kunnen uitvoeren in Januari 2021. Uiteraard kan dit pas in gang gezet worden als de Gambiaanse "state of emergency" omwille van Corona beëindigd werd en het luchtverkeer heropent is.

Moesten we dit project toch in Januari 2021 niet kunnen starten, wordt dit uitgesteld. Uitstel is geen afstel.

Ruwe schets tekening 1: huidig grondplan

 

 

 

Ruwe schets tekening 2: toekomstig grondplan

Bekijk hieronder foto's van de huidige status van de verloskamer in het Gunjur Health Center.

Maatschappelijke zetel: Laaglandweg 83/6, 2610 Antwerpen
+32 495 786 252
stichtingmamafrika@outlook.com
BTW BE0733.688.895
Project rekening: BE44 3631 9222 5445 - vzw Mamafrika