In het jaar 2014 ging een laatstejaars student-vroedvrouw voor haar laatste stage Verloskamer naar het West-Afrikaanse land Gambia. In het kleine dorpje Gunjur verbleef en werkte zij drie maanden in het Health Centrum. Ter voorbereiding van deze internationale stage stelde zij zich de vraag wat ze eventueel kon doen voor de lokale bevolking. Ze brainstormde hierover met haar docent. Zo startte de allereerste inzamelactie van babylinnen en medisch materiaal. Deze actie was een heus succes: Samen met haar klasgenoten verzamelden zij meer dan €12.500 aan babylinnen en materiaal. DHL verzond dit gratis voor hen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. 
Tijdens haar vrijwilligerswerk op de verloskamer schonk ze aan elke kersverse moeder en baby een setje babykleding, en het medisch materiaal werd gebruikt ter bescherming van moeder, kind én zorgverlener.
Ze studeerde met Onderscheiding af in 2014. De liefde voor ontwikkelingshulp in Afrika bleef aanwezig. S. ging in 2015 opnieuw naar Gunjur. Graag wilde ze meer doen... En zo werd in het najaar van 2019 'vzw MAMAFRIKA' geboren.
 
 
De stichting MAMAFRIKA is een nieuwe Belgische vereniging zonder winstoogmerk (2019).
Alle fondsen, diensten en verzamelde producten gaan volledig naar ons globale doel. Jaarlijks zal er op onze website een financieel rapport verschijnen. Alles wat wij doen is dus controleerbaar.
Binnen onze organisatie werken we vanuit empathie voor de minderbedeelde medemens. Ons team bestaat 100% uit enthousiaste vrijwilligers, die het werk met hart en ziel doen.
Het globale doel van onze organisatie is een betere en veilige zorg bieden voor moeder en kind in Afrika. Wij zijn momenteel actief in Gambia.
Via onze organisatie willen wij een steentje bijdragen aan de wereldwijde Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen (ook bekend onder de vertaling "Sustainable Development goals"). Deze welbekende brede doelstellingen werden opgesteld en goedgekeurd door de United Nations in samenspraak met de WHO, en omvatten algemene wereldproblemen. De doelstellingen waar wij ons als organisatie op focussen zijn het uitroeien van kinderarmoede -en sterfte, het verbeteren van moederlijke gezondheid en het uitroeien van (besmettelijke -en kinder)ziekten. Al onze initiatieven zijn in het kader van deze 3 doelen.
Lees verder op onze website hoe wij dit proberen te verwezenlijken.

Geschiedenis: Stichting

Visie en waarden

Maatschappelijke zetel: Laaglandweg 83/6, 2610 Antwerpen
+32 495 786 252
stichtingmamafrika@outlook.com
BTW BE0733.688.895
Project rekening: BE44 3631 9222 5445 - vzw Mamafrika