Geschiedenis
In het jaar 2014 ging een laatstejaars student-vroedvrouw voor haar laatste stage Verloskamer naar het West-Afrikaanse land Gambia. In het kleine dorpje Gunjur verbleef en werkte zij drie maanden in het Health Centrum. Ze kreeg veel voeling met de lokale bevolking tijdens deze periode.
Ter voorbereiding van deze internationale stage stelde zij zich de vraag wat ze eventueel kon doen voor de lokale bevolking. Ze brainstormde hierover met haar docent. Zo startte de allereerste inzamelactie van babylinnen en medisch materiaal. Deze actie was een heus succes: Samen met haar klasgenoten verzamelden zij meer dan €12.500 aan babylinnen en materiaal. DHL verzond dit gratis voor hen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. Tijdens haar vrijwilligerswerk op de verloskamer schonk ze aan elke kersverse moeder en baby een setje babykleding, en het medisch materiaal werd gebruikt ter bescherming van moeder, kind én zorgverlener.
Ze studeerde met Onderscheiding af in 2014. De liefde voor ontwikkelingshulp in Afrika bleef aanwezig. S. ging in 2015 opnieuw naar Gunjur. Graag wilde ze meer doen... Uiteindelijk werd in het najaar van 2019 de stichting 'MAMAFRIKA' geboren.
 
 
 
 
Visie en waarden
De stichting MAMAFRIKA is een nieuwe Belgische vereniging zonder winstoogmerk (2019).
Wij zijn volledig afhankelijk van uw gift. Alle fondsen, diensten en verzamelde producten gaan volledig naar ons globale doel. Jaarlijks verschijnt er een financieel rapport op onze website. Alles wat wij doen is dus controleerbaar.
Binnen onze organisatie werken we vanuit empathie voor de minderbedeelde medemens. Ons team bestaat 100% uit enthousiaste vrijwilligers, die het werk met hart en ziel doen.
Het globale doel van onze organisatie is een betere en veilige zorg bieden voor moeder en kind in Afrika. Wij zijn momenteel actief in het OESO-land Gambia, in West-Afrika.
Via onze organisatie willen wij een steentje bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (ook bekend onder de vertaling "Sustainable Development goals", of korter de SDGs). Deze wereldwijde doelstellingen werden opgesteld en goedgekeurd in 2015 door de Verenigde Naties. Gedurende de komende 15 jaar moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen, die één en ondeelbaar zijn, reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect. De drie doelstellingen waar wij ons als organisatie op focussen zijn:
  • Geen armoede (doel 1)
  • Geen honger (doel 2)
  • Goede gezondheid en welzijn (doel 3)
  • Partnerschap om deze doelstellingen te bereiken (doel 17)
Lees verder op onze website hoe wij dit proberen te verwezenlijken.
105286099_990645071393488_17178617193140
Maatschappelijke zetel: Laaglandweg 83/6, 2610 Antwerpen
+32 495 786 252
stichtingmamafrika@outlook.com
BTW BE0733.688.895
Project rekening: BE44 3631 9222 5445 - vzw Mamafrika