Geschiedenis

In het jaar 2014 ging Sabrina, een laatstejaars student-vroedvrouw voor haar laatste stage Verloskamer naar het West-Afrikaanse land Gambia. In het kleine dorpje Gunjur verbleef en werkte zij drie maanden in het Health Centrum. Ze kreeg veel voeling met de lokale bevolking tijdens deze periode.
Ter voorbereiding van deze internationale stage stelde zij zich de vraag wat ze eventueel kon doen voor de lokale bevolking. Ze brainstormde hierover met haar docent. Zo startte de allereerste inzamelactie van babylinnen en medisch materiaal. Deze actie was een heus succes: Samen met haar klasgenoten verzamelden zij meer dan €12.500 aan babylinnen en materiaal. DHL verzond dit gratis voor hen naar Banjul, de hoofdstad van Gambia. Tijdens haar vrijwilligerswerk op de verloskamer schonk ze aan elke kersverse moeder en baby een setje babykleding, en het medisch materiaal werd gebruikt ter bescherming van moeder, kind én zorgverlener.
Ze studeerde met Onderscheiding af in 2014. De liefde voor ontwikkelingshulp in Afrika bleef aanwezig, en in 2015 ging Sabrina opnieuw naar Gunjur voor vrijwilligerswerk. En het jaar nadien weer... Graag wilde ze meer doen... Sabrina ging op zoek naar mede-gemotiveerden, en uiteindelijk werd in het voorjaar van 2019 de feitelijke stichting 'MAMAFRIKA' geboren.
Asselman Sabrina

Quote

dsresource.jpg

Visie en waarden

Het goede doel 'MAMAFRIKA' is een Belgische vereniging zonder winstoogmerk, opgericht in 2019.
Het globale doel van onze organisatie is een betere en veilige zorg bieden voor moeders en kinderen in Afrika, alsook de lokale bevolking en ondernemers ondersteunen. Wij zijn actief in het OESO-land Gambia in West-Afrika. 
VZW Mamafrika is een Burgerinitiatief voor Ontwikkelingssamenwerking, een zogenaaamde Vierdepijlersorganisatie mét rechtspersoonlijkheid. Wij zijn volledig afhankelijk van giften. Alle fondsen, diensten en verzamelde producten gaan volledig naar ons globale doel. Jaarlijks verschijnen er (financiele) rapporten op onze website. Alles wat wij doen is dus controleerbaar.
Via onze organisatie willen wij een steentje bijdragen aan de Wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, 
ook bekend onder de naam "Sustainable Development goals" of korter gezegd de SDG's. Deze wereldwijde doelstellingen werden opgesteld en goedgekeurd in 2015 door de Verenigde Naties. Tijdens de komende 15 jaar moet er binnen de 17 SDG's actieplannen gevormd worden om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen.
De doelstellingen waar wij ons als organisatie op focussen zijn:
  • Geen armoede (SDG 1)
  • Geen honger (SDG 2)
  • Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
  • Kwaliteitsvolle educatie voor elk kind (SDG 4)
  • Partnerschappen aangaan om deze doelstellingen te bereiken (SDG 17)
Lees verder op onze website via welke projecten & initiatieven wij dit proberen te verwezenlijken. Download hier de folder van sdg.be.
vierdepijler-logo-baseline-rgb.jpg
vierdepijler-logo-baseline-rgb.jpg
Maatschappelijke zetel: Laaglandweg 83/6, 2610 Antwerpen
BTW BE0733.688.895.
+32 495 786 252
stichtingmamafrika@outlook.com
Project rekening: BE44 3631 9222 5445